Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie Internetu

Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie telewizji

Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie telefonii

  

protokoł zapytanie MPC   wwpe   protokoł zapytanie MPC

 

W roku 2012 firma MPC Paweł Oleksiewicz z sukcesem uczestniczyła w naborze wniosków:
PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
Umowę podpisano 27.05.2013 r.

Ogłoszenie z dnia 14.06.2013

Informacja z dnia 27.06.2013

Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie Internetu

Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie telewizji

Przejdź do strony internetowej z informacjami o ofercie telefonii